Hlavné činnosti

  • staviteľ
  • výkon činnosti stavbyvedúceho
  • pozemné stavby
  • vykonávanie inžinierskych stavieb
  • vykonávanie priemyselných stavieb
pokračovať
SUNIK, s.r.o.
P.O.BOX 2
Chalupkova 102
976 81 Podbrezová

Cenník

CENNÍK BETÓNOV A DOPRAVY

Betóny z drveného kameniva Dmax. 22 mm

  bez DPH DPH 19 % Cena celkom s DPH
C 8/10    X0 58,00 EUR/m3 11,02 EUR 69,02 EUR/m3 2079,30 SK
C 12/15  X0 61,00 EUR/m3 11,59 EUR 72,59 EUR/m3 2186,80 SK
C 16/20  X0 68,00 EUR/m3 12,92 EUR 80,92 EUR/m3 2437,80 SK
C 20/25  X0 72,00 EUR/m3 13,68 EUR 85,68 EUR/m3 2581,20 SK
C 25/30  XC1          
75,00 EUR/m3 14,25 EUR 89,25 EUR/m3 2688,70 SK
C 30/37  XC2          
81,00 EUR/m3 15,39 EUR 96,39 EUR/m3 2903,80 SK
POTER 79,00 EUR/m3 15,01 EUR 94,01 EUR/m3 2832,10 SK

Betóny z riečnych štrkov Dmax. 16 mm

  bez DPH DPH 19 % Cena celkom s DPH
C 8/10      X0        
68,00 EUR/m3 12,92 EUR 80,92 EUR/m3 2437,80 SK
C 12/15    X0
70,00 EUR/m3 13,30 EUR 83,30 EUR/m3 2509,50 SK
C 16/20    X0
75,00 EUR/m3 14,25 EUR 89,25 EUR/m3 2688,70 SK
C 20/25    XC1
78,00 EUR/m3 14,82 EUR 92,82 EUR/m3 2796,30 SK
C 25/30    XC2
80,00 EUR/m3 15,20 EUR 95,20 EUR/m3 2868,00 SK
C 30/37    XC2 86,00 EUR/m3 16,34 EUR 102,34 EUR/m3 3083,10 SK
Vodostavebný 83,00 EUR/m3 15,77 EUR 98,77 EUR/m3 2975,50 SK
POTER 88,00 EUR/m3 16,72 EUR 104,72 EUR/m3 3154,80 SK

Doprava : domiešavač 5 m3

  bez DPH DPH 19 % Cena celkom s DPH
1 km bez mýtneho
1,23 EUR 0,23 EUR 1,46 EUR 44,00 SK
1 km s mýtnym
1,35 EUR 0,26 EUR 1,61 EUR 48,50 Sk
1/15 nakl., vykl. 5,30 EUR 1,01 EUR 6,31 EUR 190,10 Sk

Príplatky

  bez DPH DPH 19 % Cena celkom s DPH
Prísady v zim.obd. 1,00 EUR/m3 0,19 EUR 1,19 EUR/m3 35,80 SK
Betonáž počas vík., sv 2,00 EUR/m3 0,38 EUR 2,38 EUR/m3 71,70 SK

K cene betónovej zmesi sa účtuje nakládka 1/15 min. a vykládka každá aj započatá 1/15 min. pri dodávke vozidlami betonárky.

K cene betónovej zmesi sa učtuje doprava za ubehnuté km.

Cenník reziva

bez DPH DPH Cena celkom s DPH
HRANOL dĺžka 3 - 6 m,
každý 1 m + 6,64 €
178,00 €/m3 33,82 € 211,82 €/m3 6381,30 SK
FORŠNE hr. 50 mm 3,4,5,6 m 170,00 €/m3 32,30 € 202,30 €/m3 6094,50 SK
DOSKY hr. 25 mm 4,5,6 m 160,00 €/m3 30,40 € 190,40 €/m3 5736,00 SK
3 m 130,00 €/m3 24,70 € 154,70 €/m3 4660,50 SK
2 - 2,5 m 98,00 €/m3 18,62 € 116,62 €/m3 3513,30 SK
STREŠNÉ LATY 30 x 50 mm
40 x 60 mm
50 x 50 mm
164,00 €/m3 31,16 € 195,16 €/m3 5879,40 SK
HOBĽOVANIE REZIVA, 4-stranné hladké 2,20 €/m2 0,42 € 2,62 €/m2 78,90 SK
SUŠENIE 58,50 €/m3 11,12 € 69,62 €/m3 2097,40 SK
POREZ 36,60 €/m3 6,96 € 43,56 €/m3 1312,30 SK
ODPADOVÉ DREVO, priestorový meter 3,70 € 0,70 € 4,40 €/m3 132,60 SK
ODPADOVÉ PILINY A HOBLINY 3,70 €/m3 0,70 € 4,40 €/m3 132,60 SK