Hlavné činnosti

  • staviteľ
  • výkon činnosti stavbyvedúceho
  • pozemné stavby
  • vykonávanie inžinierskych stavieb
  • vykonávanie priemyselných stavieb
pokračovať
SUNIK, s.r.o.
P.O.BOX 2
Chalupkova 102
976 81 Podbrezová

Kontakt

SUNIK, s r.o.
Chalupkova 102
P. O. Box 2
976 81 Podbrezová
Telefón: 048 / 645 1611
Fax: 048 / 6171469
IČO: 31 604 196
DIČ: 2020454876
IČ DPH: SK 2020454876
Bank. spojenie: SLSP,a.s. Podbrezová
Číslo účtu: 0079900342/0900
Bank. spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4002103490 / 7500
Stavbyvedúci: Ing. Zbyněk Surový
E-mail: sunik@sunik.sk
Web: www.sunik.sk

Zápis v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica vložka číslo: 1849/S, založená dňa: 06.04.1994