Hlavné činnosti

 • staviteľ
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • pozemné stavby
 • vykonávanie inžinierskych stavieb
 • vykonávanie priemyselných stavieb
pokračovať
SUNIK, s.r.o.
P.O.BOX 2
Chalupkova 102
976 81 Podbrezová

O spoločnosti

Charakteristika firmy

Naša firma bola založená v roku 1994. Od jej vzniku vykonávame stavebné práce v celkovom rozsahu:

 • HSV ( hlavná stavebná výroba )
 • PSV ( pomocná stavebná výroba )

Pre práce PSV máme zriadené dielne ako : stolárska, klampiarska, zámočnícka, maliarska, tesárska.

Sídlo firmy sa nachádza v Podbrezovej, časť Hnusno, celkový počet zamestnancov je 80.

Firma vykonáva bežné, stredné opravy a investičné akcie stavebného charakteru pre Železiarne Podbrezová a.s. a Harmanec Kuvert, spol. s r.o., stavebné práce pre okolité Obecné úrady, stavebné práce pre rôzne spoločnosti a práce na kľúč pre občanov.

Údaje o vzdelaní vedúcich pracovníkov

 1. Ing. Surový Zbyněk - konateľ
  vzdelanie : STU v Bratislave, odbor Pozemné stavby
  odborná spôsobilosť : stavbyvedúci
 2. Nikel František – konateľ
  vzdelanie : SPŠ stavebná Banská Bystrica , odbor Pozemné stavby

Stručná charakteristika vybavenia firmy

Spoločnosť vlastní strojné, výrobné a technické vybavenie z ktorého vyberáme nasledovné:

 • Dielne stolárska, zámočnícka, klampiarska
 • Betonárka s vlastným domiešavačom a certifikátom na výrobu betónovej zmesi
 • Mechanizmy – výkopový stroj KOMATSU, nákladné autá Iveco, Avia, Fiat Ducato a osobné technologické vozidlá
 • Kompletné malé náradie od firmy HERMANN a HYBOX
 • pojazdný kompresor, vibračná lata na povrchovú úpravu betónu,
  rezačka asfaltu a betónu, vibračná žaba, laserový nivelačný stroj atď.

Certifikát

Spoločnosť SUNIK, s.r.o. Podbrezová vlastní certifikát systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001 : 2001.

Betón

Dcérska spoločnosť Kinus s.r.o. vlastní certifikát vnútropodnikovej kontroly SK12-ZSV-0133 na Betón.