Hlavné činnosti

  • staviteľ
  • výkon činnosti stavbyvedúceho
  • pozemné stavby
  • vykonávanie inžinierskych stavieb
  • vykonávanie priemyselných stavieb
pokračovať
SUNIK, s.r.o.
P.O.BOX 2
Chalupkova 102
976 81 Podbrezová

Referencie

Realizované stavby
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Hotel Rohozna
Penzión Mýto
Penzión Mýto
RD Divín
RD Divín
RD Mýto
RD Mýto
ZP Vrátnica
ZP Vrátnica
Tále
Tále
Tále
Tále
Tále
Tále
Tále
Tále