Hlavné činnosti

 • staviteľ
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • pozemné stavby
 • vykonávanie inžinierskych stavieb
 • vykonávanie priemyselných stavieb
pokračovať
SUNIK, s.r.o.
P.O.BOX 2
Chalupkova 102
976 81 Podbrezová

Služby

Hlavnými činnosťami, zapísanými v OR spoločnosti sú:

 • staviteľ
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • vykonávanie inžinierskych stavieb
 • vykonávanie priemyselných stavieb
 • nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v stavebníctve
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • pozemné stavby
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • vodohospodárske stavby
 • zemné a demolačné práce
 • výroba stavebno stolárska a tesárska
 • výroba píliarska a impregnácia dreva
 • výroba transportného betónu
 • výroba stavebných prvkov z betónu
 • maliarske a natieračské práce
 • klampiarstvo