CENNÍK  BETÓNOVÝCH ZMESÍ
BETÓNY  Z  DRVENÉHO  KAMENIVA  Dmax. 22 mm
Druh betónu podľa STN EN 206-1 Zákl.cena bez DPH       DPH 20 %         Cena s DPH
 C 8/10         X0 56,00 EUR/m3 11,20 EUR 67,20 EUR/m3
 C 12/15       X0 60,00 EUR/m3 12,00 EUR 72,00 EUR/m3
 C 16/20       XC1 65,00 EUR/m3 13,00 EUR 78,00 EUR/m3
 C 20/25       XC2 70,00 EUR/m3 14,00 EUR 84,00 EUR/m3
 C 25/30       XC3 74,00 EUR/m3 14,80 EUR 88,80 EUR/m3
 C 30/37      XC4,XD2 78,00 EUR/m3 15,60 EUR 93,60 EUR/m3
C 35/45      XC4,XD3 82,00 EUR/m3 16,40 EUR 98,40 EUR/m3
 POTER kam. 0 – 4 mm 78,00 EUR/m3 15,60 EUR 93,60 EUR/m3
BETÓNY Z RIEČNYCH ŠTRKOV Dmax. 16 mm
Druh betónu podľa STN EN 206-1 Zákl.cena bez DPH       DPH 20 %         Cena s DPH
 C 12/15       X0 70,00 EUR/m3 14,00 EUR 84,00 EUR/m3
 C 16/20       XC1 75,00 EUR/m3 15,00 EUR 90,00 EUR/m3
 C 20/25       XC2 79,00 EUR/m3 15,80 EUR 94,80 EUR/m3
 C 25/30       XC3 82,00 EUR/m3 16,40 EUR 98,40 EUR/m3
 C 30/37       XC4 87,00 EUR/m3 17,40 EUR 104,40 EUR/m3
C25/30max.pr.do50mm 84,00 EUR/m3 16,80 EUR 100,80 EUR/m3
C30/37max.pr.do50mm 88,00 EUR/m3 17,60 EUR 105,60 EUR/m3
C30/37XC4,XD2,XF2,XA2 90,00 EUR/m3 18,00 EUR 108,00 EUR/m3
C35/45XC4.XD3,XF4,XA2 94,00 EUR/m3 18,80 EUR 112,80 EUR/m3
C40/50XC4,XD3,XF4,XA2 97,00 EUR/m3 19,40 EUR 116,40 EUR/m3
 POTER kam. 0 – 4 mm 85,00 EUR/m3 17.00 EUR 102,00 EUR/m3
 KSC I 49,00 EUR/m3 9,80 EUR 58,80 EUR/m3
DOPRAVA Domiešavač 5 m3
  Zákl.cena bez DPH       DPH 20 %         Cena s DPH
 1 km bez mýtneho 1,37 EUR 0,27 EUR 1,64 EUR
1 km s mýtnym 1,47 EUR 0,29 EUR 1,65 EUR
15min nakládka  a vykládka 7,00 EUR 1,40 EUR 7,40 EUR
Použitie betón pumpa22m 80,00 EUR/hod 16,00 EUR 96,00 EUR
apl. rozbeh chemie umytie pump 75,00 EUR 15,00 EUR 90,00 EUR
PRÍPLATKY
  Zákl.cena bez DPH       DPH 20 %         Cena s DPH
zimná betonáž +5 do-8C 3,00 EUR/m3 0,60 EUR 3,60 EUR/m3
Betonáž víkendy a sviatky 4,00 EUR/m3 0,80 EUR 4,80 EUR/m3
Certifikovaný transportbetón. Certifikácia vnútropodnikovej kontroly  Sk12 – ZSV – 0133
Ing. Surový Zbyněk v.r.
  konateľ spoločnosti